Wij planten een bos

Waarom doen we dat?

Bekijk enkele sfeerbeelden

in samenwerking met:

Waarom we dat doen?

In de Plus++kantoren worden forse inspanningen gedaan om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Het gebruik van plastic wordt drastisch beperkt, de hoeveelheid papier die door de printer gaat, daalt elk jaar. Wij gaan bedachtzaam om met onze energie.

Ook naar onze klanten investeren wij in een circulaire en duurzame relatie. Door het jaarlijks gesprek, kennen wij hen beter en kunnen we accurater handelen. Daardoor worden niet essentiële verplaatsingen tot een minimum beperkt. Het vertrouwen van onze klanten. Wij startten een actie om onze papierafdruk te verminderen door o.a. onze facturatie en documenten zoveel mogelijk digitaal te versturen.

Maar een volledige CO2 neutraliteit van onze business lukt ons op dit moment (nog) niet. Door het investeren in en het aanplanten van ons eigen bos met 1500 bomen evolueert Plus++ als groep richting klimaatneutraliteit. Het Plus++ bos is het resultaat van een intens engagement waarin we ook onze Plus++klanten en -partners heel graag een plaats geven.

Nestkastje tvv Plusbos

Elke Plus++makelaar schilderde een nestkastje. Tijdens een zomer- of najaarsdrink werden ze geveild ten voordele van het Plusbos.

Sfeerbeelden

De Plus++makelaars en natuurpunt danken je voor je steun!

Contacteer ons