Wat met je autoverzekering bij een voorlopig rijbewijs?

Autoverzekering en voorlopig rijbewijs

Moet de autoverzekering aangepast worden als zoon of dochter met het voertuig van de ouders gaat oefenen? Het antwoord is ondubbelzinnig ja: je dient contact op te nemen met je Plus++makelaar om er voor te zorgen dat er een correcte verzekering loopt.

M18 of M36

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen categorie B kan je een voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider) of M18 (zonder begeleider) aanvragen. Het voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat je toelaat om in België op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen categorie B.

M36 (met begeleider)M18 (zonder begeleider)
– Minimum 17 jaar oud.
– Geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
– Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld.
Geen andere passagiers toegestaan.
– Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
– Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is, kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18.
– Het voorlopig rijbewijs blijft 36 maanden geldig.
– Het kan niet worden verlengd.
– Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
– Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.
– Minimum 18 jaar oud.
– Geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
– 20 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (met bekwaamheidsattest).
– Er mogen maximum 2 passagiers meerijden die voldoen aan de voorwaarden van begeleider.
– Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
– Het voorlopig rijbewijs blijft 18 maanden geldig.
– Het kan niet worden verlengd.
– Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
– Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is, kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M36.
– Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

De occasionele bestuurder

Als je leert rijden en je maakt nu en dan gebruik van de wagen van de ouders, een ander familielid of een derde ben je occasionele bestuurder. Occasioneel wil zeggen: zonder enige regelmaat.

Zal je kind met een voorlopig rijbewijs M36 oefenen met de wagen van een ouder, is het belangrijk om het als occasionele bestuurder op te nemen in de polis. Het kind rijdt enkel onder begeleiding van de ouder en de ouder blijft de regelmatige bestuurder.

Weet dat – zodra zoon of dochter vermeld worden als occasionele bestuurder – de bonus-malusgraad begint te dalen. Wie nooit als occasionele bestuurder werd gemeld, zal bij de start van een eigen autoverzekering steeds beginnen met een bonus-malusgraad 11.

Wat met een voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider)?

In deze situatie wordt bekeken of de jongere eerder occasioneel of gebruikelijk met het voertuig zal rijden. Wordt er een bijkomend voertuig aangekocht om zelfstandig met een M18 te rijden dan wordt hij of zij uiteraard gebruikelijke bestuurder. Je kind wordt dan zelf eigenaar van een autopolis en kan geschrapt worden als occasionele bestuurder in de polis van de ouders.

In de praktijk maken de meeste verzekeraars geen onderscheid tussen een voorlopig en een definitief rijbewijs. Wel houden ze rekening met de rijervaring van de ‘regelmatige’ bestuurder bij het bepalen van de premie. Want hoe minder ervaring hoe hoger het risico op ongevallen. Wordt zoon of dochter regelmatige bestuurder dan is de kans reëel dat de premie zal verhoogd worden.

Informeer steeds je makelaar

Transparantie en openheid is belangrijk om goed verzekerd te zijn. Het verzwijgen of een onjuiste opgave kan zware gevolgen hebben voor de verzekeringnemer en zijn gezin. Een voorbeeld: als de maatschappij niet werd geïnformeerd en zoon of dochter veroorzaakt een ongeval, dan heeft de verzekeraar het recht om de vergoedingen die aan de slachtoffers werden uitbetaald integraal van jou terug te vorderen. Zeker bij lichamelijke letsels kan dit zeer zware financiële gevolgen hebben.

Ook als zoon of dochter slechts occasionele bestuurder zal zijn, heb je er alle belang bij dit te melden. Niks beter dus dan open kaart spelen!   

Met dank aan rijschool Traffix.

Deel dit met uw vrienden

Contacteer ons