Schenken met voorwaarden en lasten

Gegeven is gegeven. Dat klopt. Maar toch zijn er manieren om geld of goederen te schenken met behoud van inkomsten, genot of zelfs een stukje controle. De notaris is het aanspreekpunt bij uitstek om een schenking op maat van jouw toekomstplannen en wensen te regelen.

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

Een woning schenken, maar er toch in blijven wonen? Dat kan. Als schenker kan je immers de waarde van een goed schenken, terwijl je het genot, de inkomsten en zelfs een stukje controle over het goed behoudt.

Zo kan je een bepaald bedrag schenken, maar de interesten behouden. Schenk je aandelen? Dan kan op de geschonken aandelen ook het behoud van stemrecht over deze aandelen georganiseerd
worden.

Schenken met een last

Je wil schenken, maar je bent bang dat je hierdoor inboet aan financiële stabiliteit? Dan kan schenken met een last de oplossing zijn. Zo kan je een deel van je vermogen overdragen, met de verplichting dat de begunstigde je maandelijks, trimestrieel of jaarlijks een rente betaalt.

Hoe je de last bepaalt en welke omvang deze heeft is van cruciaal belang. Een notaris zal je hierin wegwijs maken.

Schenken met een vervreemdingsverbod

Zin om je kind een financieel duwtje in de rug te geven, maar bang dat hij of zij de schenking onmiddellijk zal verspillen? Geen probleem. Met een schenking met een vervreemdingsverbod
kan je vermijden dat je kind het geschonken goed verkoopt.

Wel ben je best voorzichtig met dat verbod. Het moet een rechtmatig belang dienen én beperkt zijn in tijd.

Schenken met een optioneel beding van terugkeer

Je schenkt iets aan je kind en door ziekte of ongeval komt hij of zij voor jou te overlijden. Wat nu?
De wet voorziet dat de schenking automatisch naar de ouder terugkeert. Dat kan slechts als het geschonken goed zich nog in natura in het vermogen van het kind bevindt én als het gestorven kind zelf geen kinderen nalaat.
Om zeker te zijn dat het goed terugkeert, kan je als schenker op veilig spelen. Via een clausule in je schenking kan je hetzelfde resultaat bereiken. Zelfs indien de voorwaarden niet zijn vervuld.
En waarom dan ‘optioneel’? Met een optioneel beding kies je zelf of de schenking naar je vermogen terugkeert, dan wel naar de erfgenamen van je kind gaat.

Schenken met een verbod om gemeenschappelijk te maken

Mensen maken zich soms zorgen over het lot van de aan hun kind geschonken goederen. Vooral wanneer het tot een echtscheiding met de schoonzoon of -dochter zou komen.

In principe valt de schenking aan het gehuwde kind in zijn ‘eigen’ vermogen en niet in de huwelijksgemeenschap. Je kind kan daar wel een mouw aan passen. Door het geschonken
goed in de huwelijksgemeenschap te brengen, wordt het geschonken goed ‘gemeenschappelijk’.

Bij een eventuele echtscheiding kan dat voor discussies zorgen. Dit probleem wordt vermeden indien je schenkt met een verbod om het goed in te brengen in de huwelijksgemeenschap.

Bron: notaris.be

Deel dit met uw vrienden

Contacteer ons
Download onze app